În atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar 2019-2020, studii universitare de licenţă, sesiunea a doua, 2-6 septembrie 2019

1. Perioada de înscriere pentru locurile cu finanțare de la buget, dar fără bursă, alocate special


Perioada de admitere pentru toate locurile alocate Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de ţara de absolvire a liceului, este:

  • 02 septembrie ora 08.00 – 06 septembrie 2019, ora 12.00 (a doua sesiune)

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerare!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere. Susţinerea probelor eliminatorii la domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Ştiinţe ale educaţiei și Limbă şi literatură se va face la prezentarea la studii.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv susţinerea probelor eliminatorii, a probelor de concurs şi plata taxelor de înscriere (vezi Regulamentul de admitere).


2. Înscrierea candidaților pentru locurile fără taxă


Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul formularului de înscriere special dedicat.

Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!


3. Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă


Candidatura la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este unică, având mai multe opțiuni, și impune declararea unei adrese personale de e-mail, valabile (nu suntem răspunzători pentru înscrieri de la adrese ale altor persoane sau instituții). Ocuparea locurilor se face în ordinea opţiunilor şi apoi a mediei.. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de media anilor de studii liceale. Pentru țările la care nu se poate stabili media de departajare, aceasta se consideră media (nota) primei probe din cadrul examenului de absolvire, indiferent care este această probă.

Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se poate face în etapa a 3-a.


4. Afișarea rezultatelor


5. Confirmarea locului


Etapa 1.  Afișarea rezultatelor 06 septembrie 2019. Perioada de confirmare a locurilor este de 3 (trei) zile de la afişarea rezultatelor: 07-10 septembrie 2019, ora 12. Confirmarea locului constă în a răspunde la e-mailul generat de sistemul informatic, prin selectarea opțiunii dorite. În cazul în care un candidat nu primește emailul generat de sistemul informatic, până la data de 10 septembrie 2019, ora 12.00, trebuie să semnaleze acest lucru pe adresa de email admitere@ub.ro, furnizând numele, CNP-ul și o adresă de email validă. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 2. Afișarea rezultatelor după etapa 1, se va face în data de 11 septembrie 2019. Perioada de confirmare pentru noii candidați admiși, în etapa 2, este 11-13 septembrie 2019, ora 12. Confirmarea locului se face ca în etapa 1. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 3. Afișarea rezultatelor după etapa 2, se va face în data de 13 septembrie 2019. În această etapă se va proceda la ocuparea locurilor disponibile cu candidații care și-au exprimat în mod expres opțiunea de a studia la universitatea noastră. Ocuparea locurilor se va face inclusiv prin redistribuiri în limita capacității de școlarizare. Confirmarea locurilor se va face până la data de 17 septembrie, ora 12. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapele a 2-a și a 3-a se vor organiza numai în situația în care există listă cu candidați în așteptare în etapele anterioare.

Candidații care au confirmat locurile pentru sesiunea a doua, vor depune, în cel mult 3 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de confirmare pentru etapa de admitere, următoarele acte în original:

  • diploma de bacalaureat
  • foaia matricolă
  • adeverința medicală
  • 4 fotografii 3x4cm

Depunerea se poate face prin poștă normală / servicii de curierat, sau personal, la adresa: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Corp D (Rectorat) – camera 109, etaj 1, Calea Mărășești 157, 600115, Bacău, România

Candidații care nu depun actele de studii în maxim 3 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de confirmare a etapei în care au fost declarați admiși pierd locul ocupat prin concurs, întrucât confirmarea nu este finalizată fără depunerea actelor în original.

Informații utile