În atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar 2018-2019, studii universitare de licenţă

1. Perioada de înscriere


Perioadele de admitere pentru toate locurile alocate Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de ţara de absolvire a liceului și forma de finanțare, conform aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt:

  • 09 iulie ora 08.00 – 27 iulie 2018, ora 16.00 (prima sesiune )
  • 03 septembrie ora 08.00 – 14 septembrie 2018, ora 16.00 (a doua sesiune)

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerație!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere. Susţinerea probelor eliminatorii la domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Ştiinţe ale educaţiei, Limbă şi literatură şi Limbi modeme aplicate se va face la prezentarea la studii.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv susţinerea probelor eliminatorii şi plata taxelor de înscriere (vezi Regulamentul de admitere).


2. Înscrierea candidaților


Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul paginii de înscriere special dedicate.

Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!


3. Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă


Ocuparea locurilor se face în ordinea opţiunilor şi  apoi a mediei. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de nota la prima probă susţinută la examenul de bacalaureat. Pentru țările la care nu se poate face această departajare, media de bacalaureat se consideră media primei probe.

Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se face după prima sesiune de admitere, după încheierea primei perioade de confirmări.


4. Afișarea rezultatelor

Pentru sesiunea iulie 2018, rezultatele se vor afișa în data de 28.07.2018.


5. Confirmarea locului


Perioada de confirmare a locurilor este de 5 (cinci) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. După redistribuirea locurilor libere, perioada de confirmare a locurilor redistribuite ocupate, este de 3 (trei) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. În ultima zi de confirmări, ora limită este 16.00.

Candidaţii, declaraţi admişi, vor confirma locul ocupat prin concurs, prin completarea Anexei 4 și transmiterea ei prin e-mail la adresa admitere@ub.ro sau prin depunerea personală la Secretariatul Rectoratului, în perioada de confirmare. Candidaţii, care se vor prezenta personal pentru confirmare, vor depune şi originalul diplomei de bacalaureat.

Informații utile