În atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar 2019-2020, studii universitare de licenţă

1. Perioada de înscriere pentru locurile cu finanțare de la buget, alocate special


Perioadele de admitere pentru toate locurile alocate Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de ţara de absolvire a liceului și forma de finanțare (cu bursă sau fără bursă), conform aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt:

  • 08 iulie ora 08.00 – 22 iulie 2019, ora 16.00 (prima sesiune)
  • 02 septembrie ora 08.00 – 06 septembrie 2019, ora 16.00 (a doua sesiune)

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerare!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere. Susţinerea probelor eliminatorii la domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Ştiinţe ale educaţiei și Limbă şi literatură se va face la prezentarea la studii.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv susţinerea probelor eliminatorii, a probelor de concurs şi plata taxelor de înscriere (vezi Regulamentul de admitere).


2. Înscrierea candidaților pentru locurile fără taxă


Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul formularului de înscriere special dedicat.

Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!


3. Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă


Candidatura la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este unică, având mai multe opțiuni, și impune declararea unei adrese personale de e-mail, valabile (nu suntem răspunzători pentru înscrieri de la adrese ale altor persoane sau instituții). Ocuparea locurilor se face în ordinea opţiunilor şi apoi a mediei.. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de media anilor de studii liceale. Pentru țările la care nu se poate stabili media de departajare, aceasta se consideră media (nota) primei probe din cadrul examenului de absolvire, indiferent care este această probă.

Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se poate face în etapa a 3-a.


4. Afișarea rezultatelor

Candidații din lista de așteptare care doresc în mod expres studii la universitatea noastră pot transmite scrisori de intenție în vederea repartizării sau suplimentării de locuri.

Tuturor candidaților din lista de așteptare li se va solicita acordul de rămânere în concurs, în fiecare etapă, în vederea redistribuirii acestora pe locurile rămase disponibile. Candidații care nu vor răspunde solicitărilor de confirmare a rămânerii în concurs vor fi eliminați din concurs, la fiecare etapă. Candidații din lista de așteptare, care rămân în concurs, pot fi declarați admiși pe locurile disponibile în funcție de opțiuni și medie.


5. Confirmarea locului


Etapa 1. Afișarea rezultatelor 23 iulie 2019. Perioada de confirmare a locurilor este de 3 (trei) zile de la afişarea rezultatelor: 24-26 iulie 2019, ora 12. Confirmarea locului constă în transmiterea electronică a Anexei 4, generată de sistemul informatic. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 2. Afișarea rezultatelor după etapa 1, se va face în data de 26 iulie. Perioada de confirmare pentru noii candidați admiși, în etapa 2, este 27-30 iulie 2019, ora 12. Confirmarea locului constă în transmiterea electronică a Anexei 4, generată de sistemul informatic. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Etapa 3. Afișarea rezultatelor după etapa 2, se va face în data de 30 iulie 2019. În această etapă se va proceda la ocuparea locurilor disponibile cu candidații care și-au exprimat în mod expres opțiunea de a studia la universitatea noastră. Ocuparea locurilor se va face inclusiv prin redistribuiri în limita capacității de școlarizare. Confirmarea locurilor se va face până la data de 5 august, ora 12, și constă în transmiterea electronică a Anexei 4, generată de sistemul informatic. Candidații care au confirmat locul nu pot fi redistribuiți.

Candidații care au confirmat locurile în etapele 1 și 2, vor depune, până cel târziu la data de 06.08.2019, ora 14, următoarele acte în original:

  • diploma de bacalaureat
  • foaia matricolă
  • adeverința medicală
  • 4 fotografii 3x4cm

Depunerea se poate face prin poștă normală / servicii de curierat, sau personal, la adresa: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești 157, 600115, Bacău, România

Candidații care au confirmat locul în etapa a 3-a vor depune actele în original până cel târziu la data de 13 august 2019, ora 14.

Candidații care nu depun actele de studii în termele stabilite pierd locul ocupat prin concurs, întrucât confirmarea nu este finalizată fără depunerea actelor în original. Locurile rămase disponibile la data de 13 august 2019, vor fi scoase la concurs în a doua sesiune de admitere.

Informații utile