Rezultate sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Candidații declarați admiși în data de 10.09.2018 trebuie să îl confirme până CEL TÂRZIU MIERCURI, 12.09.2018, ora 12.00, prin completarea Anexei 4 și transmiterea ei la adresa de email admitere@ub.ro!!!

Calendarul admiterii la studii universitare de licență sesiunea septembrie 2018:

  • 03 – 10 septembrie 2018, ora 14:00 – înscrieri;
  • 10 septembrie 2018, ora 16:00 – afișarea rezultatelor;
  • 11 – 12 septembrie 2018, ora 14:00 – confirmarea locului;
  • 12 septembrie 2018, ora 16:00 – afișarea listelor după confirmări.

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019, sesiunea septembrie

Rezultate sesiunea IULIE 2018

Candidații declarați admiși în data de 04.08.2018, care nu au confirmat locul obținut, trebuie să îl confirme până CEL TÂRZIU LUNI, 06.08.2018, ora 12.00, prin completarea Anexei 4 și transmiterea ei la admitere@ub.ro!!!

 

În atenţia românilor de pretutindeni, care doresc să candideze la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul universitar 2018-2019, studii universitare de licenţă

1. Perioada de înscriere


Perioadele de admitere pentru toate locurile alocate Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău românilor de pretutindeni, indiferent de ţara de absolvire a liceului și forma de finanțare, conform aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt:

  • 09 iulie ora 08.00 – 27 iulie 2018, ora 16.00 (prima sesiune, finalizată )
  • 03 septembrie ora 08.00 – 14 septembrie 2018, ora 16.00 (a doua sesiune)

Cererile de înscriere, care nu se încadrează în aceste intervale, nu sunt luate în considerație!

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile fără taxă, destinate acestora, este scutită de taxa de admitere, indiferent de sesiunea de înscriere. Susţinerea probelor eliminatorii la domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Ştiinţe ale educaţiei, Limbă şi literatură şi Limbi modeme aplicate se va face la prezentarea la studii.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locurile cu taxă se face în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, inclusiv susţinerea probelor eliminatorii şi plata taxelor de înscriere (vezi Regulamentul de admitere).


2. Înscrierea candidaților


Înscrierea candidaților se face exclusiv electronic, prin intermediul formularului de înscriere special dedicat.

Candidații vor completa informațiile cerute și vor atașa documentele necesare, scanate sau fotografiate, prin intermediul sistemului pus la dispoziție.

Nu se admit cereri de înscriere sau documente transmise prin altă modalitate!


3. Desfășurarea admiterii pentru locurile fără taxă


Ocuparea locurilor se face în ordinea opţiunilor şi  apoi a mediei. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarea opţiune în funcţie de locurile rămase libere la cea de-a doua opțiune. Exemplu: Candidatul respins la specializarea A, prima opţiune, nu poate obţine un loc la specializarea B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru specializarea B, prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Media de admitere este media la examenul de bacalaureat. Departajarea la medii egale se face în funcţie de media anilor de studii liceale. Pentru țările la care nu se poate face această departajare, media de bacalaureat se consideră media primei probe din examenul de absolvire.

Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat posibilitatea de realocare a locurilor neocupate între specializări, dar nu se permite depăşirea capacităţii de şcolarizare la nicio specializare. Realocarea locurilor vacante se face după prima sesiune de admitere, după încheierea primei perioade de confirmări.


4. Afișarea rezultatelor

Candidații din lista de așteptare care doresc în mod special studii la universitatea noastră pot depune scrisori de intenție în vederea repartizării sau suplimentării de locuri.


5. Confirmarea locului


Perioada de confirmare a locurilor este de 5 (cinci) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. După redistribuirea locurilor libere, perioada de confirmare a locurilor redistribuite ocupate este până luni, 06.08.2018, ora 12.00.

Candidaţii, declaraţi admişi, vor confirma locul ocupat prin concurs, prin completarea Anexei 4 și transmiterea ei prin e-mail la adresa admitere@ub.ro sau prin depunerea personală a acesteia la Secretariatul Rectoratului, în perioada de confirmare. Candidaţii, care se vor prezenta personal pentru confirmare, vor depune în original: diploma de bacalaureat, foaia matricolă, adeverința medicală și 4 fotografii 3x4cm.

Nou!!! – 26 iulie 2018

Conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 1011/24.07.2018, candidații care au confirmat locul ocupat prin concurs și au transmis Anexa 4 prin e-mail trebuie să depună, până cel târziu la data de 08.08.2018,  următoarele documente ÎN ORIGINAL:

  • diploma de bacalaureat
  • foaia matricolă
  • adeverința medicală
  • 4 fotografii 3x4cm

Depunerea se poate face prin poștă normală / servicii de curierat, sau personal, la adresa: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești 157, 600115, Bacău, România

Informații utile